Wymienniki ciepła są urządzeniami, które służą do wymiany energii cieplnej, pomiędzy tzw. nośnikami ciepła, czyli substancjami w różnych stanach skupienia – głównie w cieczach i gazach. Urządzenia te mogą mieć różną budowę, lecz zazwyczaj budowane są z przewodnika ( bo taki materiał ułatwia wymianę ciepła) o jak największej powierzchni. W celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła, wymiennik może być wyposażony w ożebrowanie. Jest wiele różnych rodzajów wymienników ciepła. Czasami nawet nie wiemy, że bardzo wiele z nich mamy w naszym najbliższym otoczeniu. Rekuperatory są urządzeniami, które pozwalają odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku. Używa się ich w systemach klimatyzacji, co pozwala oszczędzić straty ciepła. Skraplacz ma za zadanie zamianę gazów w ciecze i jest wykorzystywany głównie w laboratoriach oraz w przemyśle. Parownik jest wymiennikiem ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. Urządzenia te wykorzystuje się w gorzelnictwie. Najbardziej popularnym wymiennikiem ciepła jest grzejnik, który każdy z nas ma w swoim domu. Jest on elementem centralnego ogrzewania i jego funkcją jest właśnie ogrzewanie pomieszczeń. Te przykłady pokazują jak powszechnymi i potrzebnymi urządzeniami są wymienniki ciepła.