Spawanie metali jest scalaniem ich przy użyciu ciepła, albo przez nadtopienie łączonych części, albo przy użyciu środka spawalniczego.

Rozróżniamy wiele metod spawania, ale najczęściej używa się klasyfikacji ze względu na sposób wykonania tej czynności. Oczywiście każda z metod ma swoje wady i zalety, dlatego gdy chcemy zespawać jakieś elementy, warto wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Spawanie drutem rdzeniowym samoosłonowym odbywa się bez użycia gazu osłonowego, jak jest w przypadku spawania przy użyciu gazu osłonowego. Topniki znajdujące się w rdzeniu drutu, w tracie spawania wytwarzają gazy oraz żużel osłaniające jeziorko i gorący zakrzepnięty metal spoiny.

Spawanie tego typu nie wymaga częstej zmiany elektrody przez co jest wysoce wydajne. Spoiny wykonywać może osoba o nie wysokich kwalifikacjach. Spawanie przy użyciu gazu osłonowego odbywa się za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego.  W tej metodzie jako gaz osłonowy można używać się gazu chemicznie obojętnego lub aktywnego. Gazu chemicznie obojętnego używa się do spawania aluminium, miedzi oraz innych metali nieżelaznych i ich stopów,  a gazu chemicznie aktywnego używa się do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Spawanie przy użyciu gazu osłonowego ma taka właściwość, że spoiny charakteryzują się wysoką jakością, a sam proces spawania jest wysoce wydajny.